Supporters van VisMaarMee

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt dat de oevers voor onze activiteiten veilig en toegangelijk zijn voor de deelnemers.