De stichting

Stichting Vis Maar Mee  is 29 augustus 2012 opgericht door het drietal Marc Berends (Eibergen), Sophie Molendijk (Deventer) en Pim van der Hall (Gietelo/Voorst).

Deze Stichting heeft ten doel het organiseren van evenementen op het gebied van hengelsport voor mensen met een verstandelijke beperking. De deelnemers worden voornamelijk gezocht in het ruime gebied van de Stedendriehoek.

Het bestuur probeert zorgvuldige keuzes te maken bij het organiseren van de evenementen. Zij streeft een optimale plezierbelevenis op visgebied na voor vissers met een verstandelijke beperking, maar ook voor de organisatie en de daarbij behorende vrijwilligers.

De Stichting Vis Maar Mee probeert door middel van sponsorgelden, donaties en giften de Stichtingverplichtingen en de kosten van de activiteiten die zij organiseert te dekken.

Per boekjaar stelt de Stichting een jaarrekening op, deze is op verzoek op het Stichtingsadres in te zien.

Opgaves zullen zoveel mogelijk plaatsvinden via de geregistreerde website: http://www.vismaarmee.nl

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De stichting VisMaarMee zal ook per 25 mei 2018 vallen on de AVG. Wij willen daar ook aan voldoen en ons zodanig nader inrichten, uiteindelijk zal wij op de site vermeld worden hoe de richtlijnen zijn toegepast. Reeds voor bekendmaking van deze aangescherpte richtlijnen was het beheer en toepassing hiervan al een zorgvuldig aandachtspunt.