Over ons

Het ontstaan van VisMaarMee…

In 2009 kampeerden een aantal mensen met een verstandelijke beperking met hun woongroep in Wilp. De jongens van de groep hadden al een tijdje de wens om eens vissen te gaan vangen en wilden dit heel erg graag doen tijdens hun vakantie.   Pim van der Hall kende deze jongens en hield zelf ook wel van vissen. Zo kwam het dat er op een avond, tijdens die kampeervakantie, de hengels werden uitgegooid op de Voorsterklei. Sophie Molendijk begeleidde op dat moment de jongens. De avond was zeer geslaagd, iedereen ving een vis en het enthousiasme van de jongens werkte aanstekelijk.

Telkens wanneer Pim de jongens hierna tegenkwam, werd er gevraagd wanneer ze weer konden gaan vissen. Omdat de allereerste keer vissen een groot succes was en Pim en Sophie meer mensen met een verstandelijke beperking het plezier wilden geven wat die eerste drie jongens hebben beleefd, ontstond het idee om een visevenement te gaan opzetten.  In juni 2012 kwam er -natuurlijk weer op de Voorsterklei en natuurlijk ook met de eerste drie deelnemers erbij – een pilot met 12 deelnemers. De begeleidende vrijwilligers bestaan deels uit vissers en deels uit mensen uit de zorg. De pilot is een echte viswedstrijd, mensen van de visvereniging H.S.V uit Voorst zijn betrokken, de gevangen vis wordt opgemeten en gefotografeerd en er zijn prijswinnaars. Wederom wordt deze wedstrijd een groot succes. De deelnemers én vrijwilligers zijn enthousiast en willen dolgraag een vervolg op deze pilot. En dat gebeurt….  In de zomer van 2012 worden de voorbereidingen getroffen voor een grote viswedstrijd voor mensen met een verstandelijke beperking op 15 september!

Pim en Sophie betrekken inmiddels de eveneens enthousiaste visser Marc Berends bij de pilot en de organisatie  en besluiten een stichting op te richten om het mogelijk te maken in de toekomst verder te gaan met het organiseren van visevenementen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Stichting “VisMaarMee”