Mee doen 14 september 2019 (Vis-vrijwilliger)

Voornaam

Achternaam

Adres

Postcode Plaats

Telefoon

E-mail

Lid van Visvereniging:

Je dient om uiterlijk 13:15 aanwezig te zijn.

Gelezen:
De organisatie hecht grote waarde aan het (tijdig) aanwezig zijn tijdens de wedstrijd van diegenen die zich als begeleider hebben op gegeven, behoudens onvoorzienbare overmacht, opdat geen der deelnemers teleurgesteld hoeft te worden. Jouw bijdrage wordt dan ook zeer gewaardeerd en wordt terug betaald met het plezier van de deelnemer(s).

Je ontvangt 3 dagen van te voren een mail met wedstrijddetails van de organisatie.

Is opgeven via de website te lastig of niet mogelijk voor jou dan kun je bellen met het bestuur via Frits Dijk, 0654220398.